O bursie

Bursa Szkół Artystycznych w Opolu jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół artystycznych.

Bursa zapewnia mieszkańcom:
– całodobową opiekę;
– całodzienne wyżywienie;
– właściwe warunki sanitarno-higieniczne;
– warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
– warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

Bursa zlokalizowana jest w spokojnej dzielnicy, blisko centrum miasta (na wyspie „Pasieka”).

Teren posesji bursy jest ładnie zagospodarowany, otoczony dużą ilością różnorodnej zieleni. W bliskiej odległości od budynku płynie rzeka „Odra”, która urozmaica otoczenie, ale stanowi jednocześnie potencjalne źródło zagrożenia (tragiczna powódź w 1997 r.).

W sąsiedztwie bursy znajduje szereg instytucji życia publicznego (Szkoły Artystyczne, Biblioteka Akademicka, Radio, Prasa, Dom Kultury) oraz sztuczne lodowisko „Toropol” i amfiteatr, gdzie corocznie odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.

W bursie mieszka ponad 130 mieszkańców – uczniów opolskich Szkół Artystycznych ( Państwowa Szkoła Muzyczna, Liceum Sztuk Plastycznych).

W budynku bursy mieści ponad 40 pokoi sypialnych, odrębne pokoje do nauki własnej dla każdej grupy wychowawczej oraz pomieszczenia do realizacji zainteresowań własnych mieszkańców (pracownia plastyczna, siłownia, bieżnia), świetlica TV i klub rekreacyjny (bilard tenis, stołowy, audio-wideo).

Mieszkańcy bursy mają bezpłatny dostęp do internetu ( wewnętrzna sieć „Wi-Fi”).

Bursa prowadzi własną stołówkę z dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym.

Warunki pobytu

Bursa oferuje zakwaterowanie w pokojach 2 – 3 – 4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny (WC, umywalka, kabina natryskowa )

Koszty pobytu w bursie:
zakwaterowanie = 120 zł/miesięcznie (cudzoziemcy = 250 zł/ miesięcznie)
wyżywienie = 17 zł/ dziennie

 1. Bursa przyjmuje wychowanków na okres trwania zajęć szkolnych, tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego zakończenia.
 2. W okresie ferii świątecznych i zimowych bursa nie zapewnia wychowankom opieki wychowawczej i wychowankowie nie mogą w niej przebywać.
 3. Zakwaterowanie wychowanków w poszczególnych pokojach następuje na podstawie decyzji wychowawcy grupy.
 4. W dniu przyjęcia do bursy, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o aktualnym stanie zdrowia dziecka, w tym będącego pod stałą opieką lekarza specjalisty.
 5. Podczas przyjęcia ucznia do bursy wychowawca:
  a) zapoznaje rodziców /opiekunów prawnych/ i wychowanka z zasadami     udzielania zwolnień na wyjścia, wyjazdy i powroty wychowanków do bursy;
  b) informuje rodziców /opiekunów prawnych/, że w przypadku samowolnego    opuszczenia bursy przez wychowanka, bursa nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 6. Mieszkaniec bursy w dniu zakwaterowania jest zobowiązany podpisać:
  a) oświadczenie o zapoznaniu się z ze Statutem Bursy i Regulaminem Mieszkańców Bursy;
  b) „Kartę wyposażenia pokoju”, w której wyszczególniony jest sprzęt i wyposażenie pokoju.
Wyżywienie

Bursa zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), oprócz dni wolnych od nauki szkolnej.

Godziny wydawania posiłków:
śniadanie:   07.00  –  07.50
obiad:         14.00  –  16.00
kolacja:       18.00  –  19.30

Wyżywienie dla mieszkańca jest planowane na okres miesięczny i nie obejmuje dni wolnych od zajęć szkolnych.

Przy pobieraniu posiłków mieszkańcy mają obowiązek korzystania z elektronicznej karty stołówkowej.

Każda grupa (piętro) ma do dyspozycji podręczną kuchenkę, wyposażoną w podstawowy sprzęt.

Regulamin Mieszkańców Bursy

Zapoznaj się z regulaminem mieszkańców bursy

Regulamin Mieszkańców Bursy. aktualizacja. 09. 2019