Informacje

Informacje podstawowe:

Zasady rekrutacji wychowanków do bursy określa odrębny regulamin. Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów, ustala i podaje do publicznej wiadomości dyrektor bursy.

Podstawowym warunkiem zamieszkania w bursie jest uczęszczanie do publicznej szkoły artystycznej.

Bursa przyjmuje mieszkańców na rok szkolny, z możliwością przedłużenia pobytu na kolejny rok pobierania nauki w szkole artystycznej. Mieszkańców bursy obowiązuje regulamin, który szczegółowe określa zasady i warunki pobytu w bursie. Pobyt w bursie jest odpłatny, za zakwaterowanie i wyżywienie.

Mieszkańców obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia, posiadania i używania oraz rozprowadzania alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu; palenia tytoniu na całym terenie bursy; stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec współmieszkańców i innych osób.

Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców bursy bez względu na wiek i typ szkoły, do której uczęszczają. Akceptacja regulaminu następuje z dniem złożenia wniosku o przyjęcie do bursy, a zobowiązanie do jego przestrzegania z dniem zakwaterowania. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem bursy, ponieważ nieznajomość jego postanowień nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.

 

TERMINY, W KTÓRYCH BURSA BĘDZIE
NIECZYNNA DLA MIESZKAŃCÓW:

Wszystkich Świętych  01 – 04.11.2018
Dzień Niepodległości 11.11.2018 – 12.11.2018
Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) 22.12.2018 – 01.01.2019
Ferie zimowe 28.01.2019 -10.02.2019
Przerwa świąteczna (Wielkanoc) 18.04.2019 – 23.04.2019
Święto Konstytucji 3 Maja  01.05.2019 – 04.05.2019

Boże Ciało  20.06.2019
Ferie letnie 21.06.2019 – 31.08.2019

Rada młodzieżowa

Masz problem? Zadaj pytanie!


Maciej Łobos
Z-ca Przewodniczącej
Rady Młodzieżowej


Justyna Kwiatkowska
Przewodnicząca
Rady Młodzieżowej


Magdalena Kopeć
Z-ca Przewodniczącej
Rady Młodzieżowej