Rekrutacja do bursy na rok szkolny 2019/20120

Rekrutacja do bursy na rok szkolny rozpocznie się 13 maja 2019 r.

W pierwszej kolejności oczekujemy na złożenie deklaracji przez dotychczasowych mieszkańców bursy.

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie upływa z dniem 24 maja 2019 r. (druki są dostępne w sekretariacie, recepcji i na stronie internetowej)

Przypominamy, że deklarację może złożył mieszkaniec bursy, który w tym roku kalendarzowym nie ukończy 19 lat.

Zastrzeżenie nie dotyczy uczniów uczęszczających do Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.powrót do aktualności