Jubileusz Bursy Szkół Artystycznych ( 1972-2022 )

Komunikat: zakaz wstępu do bursy osobom postronnym

Informujemy, że do 28 lutego 2023 roku zostało przedłużone zarządzenie w sprawie obowiązywania stopni alarmowych na terytorium całego kraju. W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych, w tym bursy, stopień alarmowy BRAVO oznacza min. bezwzględny zakaz wstępu do bursy osobom postronnym. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy bursy, mieszkańcy i ich opiekunowie prawni.

Ważna informacja

Turniej siatkarski

Zapraszamy mieszkańców na międzybursowy turniej w piłce siatkowej. Oprócz naszej drużyny udział zapowiedziały zespoły z opolskiej bursy przy Osmańczyka i Prószkowa

Psycholog w bursie

Informujemy, że psycholog przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 16-20.00 oraz w środy od 17.30 do 21.30

Andrzejki ad. 2022

Zapraszamy mieszkańców w środę 30 listopada na tradycyjną zabawę andrzejkową

Przewiń na górę