Witamy w Bursie Szkół Artystycznych

Lista kandydatów przyjętych

Dziś w siedzibie bursy została opublikowana lista kandydatów przyjętych do bursy na rok szkolny 2022.2023. Informacje udziela sekretariat lub recepcja nr tel. 77/ 454 10 94. UWAGA Kandydaci nieprzyjęci, ale spełniający warunki przyjęcia do bursy, będą brani pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, jeśli po upływie terminu potwierdzenia zamiaru zamieszkania przez mieszkańców kontynuujących pobyt i kandydatów przyjętych bursa będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Ważna informacja

Komunikat dla kandydatów

Kandydaci zakwalifikowani w terminie do 10 sierpnia br. powinni dostarczyć: 1. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej (nie dotyczy kandydatów uczęszczających do szkoły artystycznej, jeśli potwierdzili lub załączyli do wniosku takie zaświadczenie) 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych kryteriów takich jak:

Numer konta do wpłaty kaucji

Przypominamy, że kandydat przyjęty i mieszkaniec kontynuujący pobyt w bursie powinien potwierdzić do 20 sierpnia br. zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druk do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji w wysokości 180 zł na konto bursy: 08 1010 1401 0020 0413 9134 0000 . W tytule wpłaty należy podać: kaucja (imię i nazwisko dziecka) Brak potwierdzenia zamieszkania i wpłaty kaucji oznacza brak możliwości zakwaterowania w nowym roku szkolnym.

Ważna informacja

Komunikat dla mieszkańców kontynuujących pobyt w bursie

Przypominamy, że mieszkaniec kontynuujący pobyt w bursie powinien potwierdzić do 20 sierpnia br. zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druk do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji na wskazany nr konta bankowego bursy. Brak potwierdzenia zamieszkania oznacza brak możliwości zakwaterowania w nowym roku szkolnym. Lista mieszkańców zachowujących prawo do kontynuowania pobytu jest dostępna w sekretariacie i portierni. Prosimy osoby, które nie zamierzają kontynuować pobytu o pilne zgłaszanie rezygnacji na adres bsa@bsa.opole.pl

Przewiń na górę