Aktualności

Kontynuowanie pobytu w bursie

Informujemy, że od 17 maja do 31 maja br. można składać deklaracje kontynuowania pobytu w bursie na rok szkolny 2021/2022. Deklaracje można składać osobiście w sekretariacie bursy lub przesłać na adres: rekrutacja@bsa.opole.pl Druki deklaracji są dostępne w portierni oraz na stronie bursy w zakładce “do pobrania”

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do bursy na rok szkolny 2021/2022 Na podstawie  art. 158 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Opolu nr 6/05/2021 z dnia 5.05.2021 r., po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym: Zakwalifikowała na rok […]

Wnioski o przyjęcie do bursy

Informujemy, że od 7 czerwca do 21 czerwca br. można składać wnioski w sprawie przyjęcia do bursy na rok szkolny 2021/2022. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie bursy lub przesłać na adres: rekrutacja@bsa.opole.pl Formularz wniosku jest dostępny w portierni oraz na stronie bursy w zakładce “do pobrania” Do wypełnienia formularza wymagany jest program obsługujący formularze […]

Rezygnacja z pobytu w bursie

Przypominamy Rodzicom/Opiekunom, że w przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w bursie w trakcie roku szkolnego należy złożyć formalny wniosek o skreślenie dziecka z listy mieszkańców . Wzór wniosku jest zamieszczony w zakładce do pobrania

Przedłużenie terminu zgłoszenia pobytu na okres zajęć hybrydowych

  Uwaga! Przedłużamy zgłoszenia pobytu do czwartku 13 maja, do godz. 10.00, w związku z brakiem planu zajęć hybrydowych w niektórych szkołach ogólnokształcących (informacja dotyczy przede wszystkim uczniów szkoły muzycznej) Jednocześnie informujemy, że dodatkowe zgłoszenia będziemy przyjmować po wznowieniu pełnej działalności bursy, tj. po 17 maja br.

Pobyt w bursie na okres nauki w systemie hybrydowym

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej: Od 17 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie w szkołach W związku z powyższym prosimy mieszkańców bursy o przesyłanie zgłoszeń pobytu, w tym wyżywienia, […]

Komunikat w sprawie pobytu w bursie w okresie egzaminów maturalnych

Informujemy mieszkańców, że bursa stwarza możliwości pobytu w bursie w okresie egzaminów maturalnych. Osoby zainteresowane pobytem prosimy o zgłaszanie pobytu bezpośrednio do dyrektora bursy, na adres mailowy: bsa@bsa.opole.pl Ważne!   Z uwagi na konieczność zaplanowania dostaw żywności, prosimy o przesyłanie deklaracji pobytu, najpóźniej do środy 28 kwietnia br. Deklaracja pobytu w bursie w okresie egzaminów […]

Aktualizacja druku deklaracji

W zakładce do pobrania został udostępniony wzór zmodyfikowanej deklaracji pobytu w bursie w czasie pandemii. Prosimy o przesyłanie deklaracji co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany w postaci podawania planowanych godzin przyjazdu i wyjazdu wprowadza się w celu wyeliminowania nieporozumień dotyczących faktycznego okresu pobytu w bursie.

PSM Opole uruchamia nauczanie hybrydowe

Informujemy, że stwarzamy mieszkańcom możliwości pobytu w bursie, w związku z wprowadzeniem w szkole muzycznej nauczania hybrydowego. Proszę zapoznać się z komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej szkoły. Osoby zainteresowane pobytem prosimy o zgłaszanie pobytu poprzez przesłanie deklaracji ( wzór w zakładce do pobrania) na adres mailowy dyrektora bursy: bsa@bsa.opole.pl  

Przewiń do góry
Font size
Colors