Wybory do Rady Młodzieżowej

10 października 2022 odbyły się wybory nowego składu Rady Młodzieżowe. Po obliczeniu głosów podajemy wyniki:

  • Laura Mijał – przewodnicząca Rady Młodzieżowej
  • Sofia Tashilova – I z-ca przewodniczącego
  • Emilia Janowska – II z-ca przewodniczącego

Gratulujemy !!!

Komunikat dla mieszkańców kontynuujących pobyt w bursie

Uwaga.  Przypominamy mieszkańcom zamierzającym kontynuować pobyt w bursie, że powinni potwierdzić do 20 sierpnia br. zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druki do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji na wskazany nr konta bankowego bursy.

Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia zamieszkania oznacza brak możliwości zakwaterowania w nowym roku szkolnym.

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW

Kandydaci zakwalifikowani w terminie do 10 sierpnia br. powinni dostarczyć:

  1. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej – nie dotyczy kandydatów uczęszczających do szkoły artystycznej, jeśli potwierdzili lub załączyli do wniosku takie zaświadczenie
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych kryteriów takich jak:
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  4. Oświadczenie o wychowaniu w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej) – jeśli dotyczy
  5. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka – jeśli dotyczy
  6. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o dochodach na osobę w rodzinie – jeśli kandydat chce skorzystać z tego kryterium
  7. Oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego z tytułu niepełnosprawności kandydata, rodziców itd.

Wzory oświadczeń są dostępne w zakładce „Rekrutacja”. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres rekrutacja@bsa.opole.pl

 

Przypominamy, że przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria przyjęcia, komisja rekrutacyjna nie bierze ich pod uwagę.

Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych (12 sierpnia), w terminie do 20 sierpnia należy potwierdzić zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druki do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji na wskazany nr konta bankowego bursy (numer konta zostanie podany w terminie późniejszym)

Lista kandydatów na rok szkolny 2022.23

Dziś, tj. 18 lipca 2022 r. została ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do bursy na rok szkolny 2022/2023. Lista jest dostępna w siedzibie bursy, tel. 77/ 454 10 94.

Jednocześnie przypominamy, że lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest tożsama z listą uczniów przyjętych do bursy, która zostanie ogłoszona do 12 sierpnia br.

Kandydaci zakwalifikowani mają czas do 10 sierpnia, aby dostarczyć wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej.

 
Przewiń na górę