Aktualności

Zgłaszanie nieobecności

Przypominamy mieszkańcom o terminowym zgłaszaniu nieobecności w bursie, w tym na posiłkach. Przy zgłaszaniu nieobecności na posiłkach należy korzystać z obowiązującego druku (druk dostępny w portierni). Zgłoszenie musi potwierdzić wychowawca. Brak terminowego zgłoszenia skutkuje brakiem możliwości dokonania odpisu za niewykorzystane posiłki. Szczegółowe zasady zgłaszania nieobecności są określone w “Regulaminie mieszkańców”.

Ognisko powitalne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na “ognisko powitalne”.
Czwartek 9 września, godz. 19.30

Ognisko powitalne

W najbliższym tygodniku, jeśli pogoda dopisze, zapraszamy wszystkich mieszkańców na “ognisko powitalne”.
Informacja o terminie i godzinie zostanie podana w w najbliższych dniach

Wytyczne sanitarne

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 
Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

  • organizacji zajęć, 
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

 

Opłaty za pobyt

Informujemy, że od 1 września wrastają opłaty za wyżywienie. Dotychczasowa stawka żywieniowa w wysokości 17 zł obowiązywała od 3 trzech lat i musiała być zmieniona do kwoty 20 zł, z uwagi na wzrost cen artykułów żywnościowych.

Pożegnanie maturzystów

W ubiegłym tygodniu, w skromnym gronie pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był tradycyjny tort i upominki

Pobyt w bursie na okres nauki w systemie hybrydowym

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

  • Od 17 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie w szkołach

W związku z powyższym prosimy mieszkańców bursy o przesyłanie zgłoszeń pobytu, w tym wyżywienia, w pierwszej kolejności na okres nauki hybrydowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bsa@bsa.opole.pl, w terminie do 11 maja br.

Deklaracja pobytu w bursie od 16 maja 2021

 

Komunikat w sprawie pobytu w bursie w okresie egzaminów maturalnych

Informujemy mieszkańców, że bursa stwarza możliwości pobytu w bursie w okresie egzaminów maturalnych.

Osoby zainteresowane pobytem prosimy o zgłaszanie pobytu bezpośrednio do dyrektora bursy, na adres mailowy: bsa@bsa.opole.pl

Ważne!   Z uwagi na konieczność zaplanowania dostaw żywności, prosimy o przesyłanie deklaracji pobytu, najpóźniej do środy 28 kwietnia br.

Deklaracja pobytu w bursie w okresie egzaminów maturalnych

Aktualizacja druku deklaracji

W zakładce do pobrania został udostępniony wzór zmodyfikowanej deklaracji pobytu w bursie w czasie pandemii. Prosimy o przesyłanie deklaracji co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany w postaci podawania planowanych godzin przyjazdu i wyjazdu wprowadza się w celu wyeliminowania nieporozumień dotyczących faktycznego okresu pobytu w bursie.

PSM Opole uruchamia nauczanie hybrydowe

Informujemy, że stwarzamy mieszkańcom możliwości pobytu w bursie, w związku z wprowadzeniem w szkole muzycznej nauczania hybrydowego. Proszę zapoznać się z komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane pobytem prosimy o zgłaszanie pobytu poprzez przesłanie deklaracji ( wzór w zakładce do pobrania)

na adres mailowy dyrektora bursy: bsa@bsa.opole.pl

 

Przewiń do góry
Font size
Colors