Aktualności

Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania bursy

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania bursy informuję:

Czy w okresie realizacji pracy zdalnej można przebywać w bursie?

Nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu pobytu wychowanków w bursie w okresie realizacji pracy zdalnej. Miasto Opole jest w tzw. strefie żółtej i szkoły mogą funkcjonować w ograniczonym zakresie.

Dlaczego należy zgłaszać zapotrzebowanie wyżywienie?

Jest to bardzo ważny obowiązek dla mieszkańca, którego spełnianie będzie miało istotny wpływ na planowanie i koszty wyżywienia w bursie.

Dlaczego prosimy o rzetelne zaplanowanie pobytu w bursie?

Każdy mieszkaniec powinien zapoznać się z planem swoich zajęć w szkole (patrz: e-dziennik) i dostosować do nich terminy swojego pobytu w bursie, w tym dni korzystania z wyżywienia.

Mamy świadomość, że mogą pojawić się problemy w planowaniu pobytu, zwłaszcza wśród osób uczęszczających zarówno do szkoły muzycznej jak i do innej szkoły (np. ogólnokształcącej).

Problemy mogą wynikać z faktu, iż zajęcia z gry na instrumencie w szkole muzycznej będą odbywały się w trybie stacjonarnym, a zajęcia w szkole ogólnokształcącej w trybie mieszanym (np. tydzień nauki stacjonarnej, tydzień nauki zdalnej).

 

Proszę Mieszkańców i Rodziców/Opiekunów Prawnych o bieżące zapoznawanie się z informacjami  dotyczącymi funkcjonowania bursy oraz komunikatów szkól na ich stronach internetowych.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: bsa@bsa.opole.pl

 

Dyrektor BSA Opole

Komunikat w sprawie funkcjonowania bursy

Informujemy, że bursa pomimo wprowadzenia różnych trybów pracy szkół będzie nadal czynna.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu pracy poszczególnych szkól są dostępne na stronach internetowych szkół.

Natomiast w odniesieniu do wyżywienia w bursie wprowadza się obowiązek zgłaszania posiłków, wg wzoru zamieszczonego w zakładce “do pobrania”.

Prosimy mieszkańców bursy o szczegółowe zapoznanie się z planem lekcji w szkołach na dany tydzień (e-dziennik) i przesłanie odpowiedniego zapotrzebowania na posiłki. 

Zgłoszenia należy przesłać do poniedziałku, do godz. 10.00 na adres: a.krogulec@bsa.opole.pl

Zapotrzebowanie na kolejny tydzień należy zgłaszać w czasie pobytu w bursie do piątku, bezpośrednio do intendenta  (w przypadku nieobecności w bursie w przyszłym tygodniu zgłoszenie na kolejny tydzień należy wysłać mailem).

Zajęcia w sali gimnastycznej

W przyszłym tygodniu wznawiamy zajęcia w sali gimnastycznej PSM Opole.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do udziału w zajęciach.

Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godz. 19.30 – 21.30

Nowa Rada Młodzieżowa

W tym tygodniu został wybrany nowy zarząd Rady Młodzieżowej, w następującym składzie:

Nicola Popanda – przewodnicząca

Małgorzata Andrusyszyn – z-ca przewodniczącego

Szymon Stegliński – z-ca przewodniczącego

Gratujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności bursowej

Regulamin pobytu wychowanków w okresie pandemii

Szanowni Wychowankowie/Rodzice/Opiekunowie

Wprowadzamy procedury bezpieczeństwa w bursie, w tym regulamin określający zasady i warunki pobytu wychowanków w okresie pandemii.

Mam świadomość, że proponowane rozwiązania mogą być trudne do zaakceptowania, ale liczę na pełne zrozumienie konieczności ich wprowadzenia.

Przedstawione rozwiązania nie są zamkniętym katalogiem środków ostrożności i mogą być zmieniane w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

Bardzo proszę całą społeczność bursy o zapoznanie się z regulaminem pobytu 

P.S.  Jeśli ktokolwiek z adresatów powyższego komunikatu ma wątpliwości, pytania lub propozycje innych rozwiązań dotyczących bezpiecznego funkcjonowania bursy w okresie pandemii, to bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub przesłanie informacji na mój służbowy adres mailowy: bsa@bsa.opole.pl.

Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych

Regulamin pobytu wychowanków w bursie w okresie pandemii

 

Komunikat w sprawie terminów i zasad kwaterowania wychowanków

W związku z sytuacją epidemiologiczną ustalamy następując zasady kwaterowania:

 1. Przyjęcia rozpoczną się 31.08.2020 r. (poniedziałek):
 • od godz. 15.00 do 17.00 zapraszamy wychowanków po raz pierwszy przyjętych do bursy,
 • od godz. 17.00 do 20.00 zapraszamy wychowanków kontynuujących pobyt w bursie.
 1. Wejście wychowanka z rodzicem/ opiekunem prawnym do bursy będzie odbywało się pojedynczo. Pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie na zewnątrz lub w holu (w razie niepogody), z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.
 2. Pracownik recepcji będzie informował o możliwości wejścia kolejnych osób do wydzielonych w stołówce stanowisk wychowawców.
 3. Przed wejściem do stołówki prosimy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji (dostępnym przy wejściu) i założyć osłonę twarzy.
 4. W czasie spotkania z wychowawcą wychowanek/rodzic zostanie zapoznany z zasadami i warunkami pobytu w bursie w czasie pandemii.
 5. Wychowanek po przydziale pokoju udaje się Intendenta w celu zaplanowania żywienia i pobrania elektronicznej karty dostępu (służącej do pobierania posiłków i wejścia do bursy). Uwaga! W dniu kwaterowania nie będzie wyżywienia, ponieważ stołówka rozpocznie działalność od 1 września 2020 r.
 6. Po załatwieniu spraw formalnych wychowanek może pobrać klucz od pokoju i wejść na teren mieszkalny. Uwaga! Wstęp na teren mieszkalny mają tylko i wyłącznie wychowankowie.
 7. Prosimy wychowanków o niezabieranie do bursy nadmiernej ilości rzeczy osobistych!
 8. Nowoprzyjętym wychowankom przypominamy o konieczności zabrania pościeli (prześcieradło, poszewka i poszwa na kołdrę).
 9. Kontynuacja przyjęć wychowanków we wtorek od godz. 9.00. Należy zgłosić się do recepcji bursy. Zostanie poinformowany wychowawca pełniący dyżur, który wraz z wychowankiem załatwi sprawy formalne związane z zakwaterowaniem.
 10. W przypadku istotnych zmian dotyczących zasad zakwaterowania zostanie wydalany odrębny komunikat.

                                                                    

Prosimy przed przyjazdem do bursy o zapoznanie się z wytycznymi MZ, GIS i MEN dotyczącymi organizacji opieki w bursach/internatach w czasie pandemii oraz stosowanie się do procedur i zaleceń jakie na ich podstawie wprowadzamy w bursie, aby zminimalizować możliwość zarażenia się koronawirusem (szczegółowe informacje zostaną opublikowane w tym tygodniu)

 

Dyrektor

Bursy Szkół Artystycznych w Opolu

Lista kandydatów przyjętych

Dziś, tj. 18 sierpnia 2020 r. została opublikowana lista kandydatów przyjętych do bursy na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie przypominamy, że kandydat przyjęty powinien dostarczyć ( przesłać na adres: rekrutacja@bsa.opole.pl ) potwierdzenie zamiaru zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia, w terminie do 28 sierpnia 2020 r.. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z przyznanego miejsca. Druk potwierdzenia jest dostępny w zakładce “do pobrania” lub bezpośrednio przez link

https://bsa.opole.pl/wp-content/uploads/2020/06/Potwierdzenie-zamieszkania-w-bursie.pdf

 

Informacje dla kandydatów przyjętych do szkoły

Informujemy, że kandydat przyjęty do szkoły artystycznej nie musi przesyłać do bursy zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

Komisja Rekrutacyjna BSA Opole, na podstawie listy kandydatów przyjętych do szkoły artystycznej (opublikowanej na stronie internetowej szkoły) potwierdzi za kandydata spełnianie podstawowego warunku przyjęcia do bursy.

Informacje dla mieszkańców i kandydatów

Informujemy, że 5 sierpnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane wytyczne dla szkół i placówek w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach pandemii.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników placówki.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Na podstawie wytycznych zostaną opracowane procedury funkcjonowania bursy w czasie epidemii. Procedury oraz zasady postępowania w razie zagrożenia, uwzględniające zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa zostaną opublikowane na stronie bursy w II połowie sierpnia

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Komunikat w sprawie deklaracji

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że osoby które złożyły deklaracje zachowują  prawo do kontynuowania pobytu na kolejny rok szkolny, pod warunkiem  kontynuacji nauki w szkole artystycznej i po spełnieniu pozostałych wymagań, w tym potwierdzenia zamiaru zamieszkania do 28 sierpnia 2020 r.

 

Przewiń do góry
Font size
Colors