Komunikat dla mieszkańców kontynuujących pobyt w bursie

Uwaga.  Przypominamy mieszkańcom zamierzającym kontynuować pobyt w bursie, że powinni potwierdzić do 20 sierpnia br. zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druki do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji na wskazany nr konta bankowego bursy.

Jednocześnie informujemy, że brak potwierdzenia zamieszkania oznacza brak możliwości zakwaterowania w nowym roku szkolnym.

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW

Kandydaci zakwalifikowani w terminie do 10 sierpnia br. powinni dostarczyć:

  1. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej – nie dotyczy kandydatów uczęszczających do szkoły artystycznej, jeśli potwierdzili lub załączyli do wniosku takie zaświadczenie
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych kryteriów takich jak:
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  4. Oświadczenie o wychowaniu w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej) – jeśli dotyczy
  5. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka – jeśli dotyczy
  6. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o dochodach na osobę w rodzinie – jeśli kandydat chce skorzystać z tego kryterium
  7. Oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego z tytułu niepełnosprawności kandydata, rodziców itd.

Wzory oświadczeń są dostępne w zakładce „Rekrutacja”. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres rekrutacja@bsa.opole.pl

 

Przypominamy, że przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria przyjęcia, komisja rekrutacyjna nie bierze ich pod uwagę.

Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych (12 sierpnia), w terminie do 20 sierpnia należy potwierdzić zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druki do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji na wskazany nr konta bankowego bursy (numer konta zostanie podany w terminie późniejszym)

Lista kandydatów na rok szkolny 2022.23

Dziś, tj. 18 lipca 2022 r. została ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do bursy na rok szkolny 2022/2023. Lista jest dostępna w siedzibie bursy, tel. 77/ 454 10 94.

Jednocześnie przypominamy, że lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest tożsama z listą uczniów przyjętych do bursy, która zostanie ogłoszona do 12 sierpnia br.

Kandydaci zakwalifikowani mają czas do 10 sierpnia, aby dostarczyć wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej.

 

Od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemicznego

Definicję stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego reguluje bezpośrednio Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Zgodnie z nią odróżnić należy samą epidemię od stanu zagrożenia epidemicznego. W czym tkwi różnica?

Poprzez stan epidemii rozumieć należy sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Z kolei stan zagrożenia epidemiologicznego to sytuacja prawna wprowadzona w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań profilaktycznych.

Oznacza to, że stan zagrożenia epidemicznego jest niejako działaniem wstępnym mającym na celu niedopuszczenie do rozwoju stanu epidemii w kraju.

Co zmienia stan zagrożenia epidemicznego?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce niewiele zmieni, większość bowiem działań nadzwyczajnych związanych z COVID-19, w świetle aktualnych przepisów, obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i właśnie stanu zagrożenia. Faktyczna zmiana stanu prawnego w Polsce będzie mieć miejsce dopiero w przypadku całkowitego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, aktualnie nie ma jednak podjętych żadnych decyzji dotyczących tej kwestii.

Warto również pamiętać, że stan zagrożenia epidemicznego nie jest przeciwskazaniem do powrotu do wcześniej obowiązujących obostrzeń.

Przewiń na górę