Nowy termin wyborów

Informujemy, że został ustalony nowy termin wyborów przewodniczącego rady młodzieżowej.  Wybory zostaną przeprowadzone w najbliższy poniedziałek 11 października 2021 r.. Powodem zmiany terminu wyborów jest nieobecność w bursie dużej grupy mieszkańców, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole. 

Wybory do Rady Młodzieżowej

W najbliższy wtorek 5 października w bursie odbędą się wybory Przewodniczącego Rady Młodzieżowej

Wybory zostaną przeprowadzone w godz. 18-20.00

Zasady ogólne:

  1. Do udziału w wyborach są uprawnieni wszyscy mieszkańcy bursy
  2. Głos można oddać tylko na jednego kandydata
  3. Głos oddaje się na karcie do głosowania, poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata
  4. Kandydat z największą ilością głosów zostanie Przewodniczącym Rady Młodzieżowej

    

Dzień chłopaka

Już jutro „Dzień chłopaka. Czy z tej okazji będą jakieś niespodzianki?

Zgłaszanie nieobecności

Przypominamy mieszkańcom o terminowym zgłaszaniu nieobecności w bursie, w tym na posiłkach. Przy zgłaszaniu nieobecności na posiłkach należy korzystać z obowiązującego druku (druk dostępny w portierni). Zgłoszenie musi potwierdzić wychowawca. Brak terminowego zgłoszenia skutkuje brakiem możliwości dokonania odpisu za niewykorzystane posiłki. Szczegółowe zasady zgłaszania nieobecności są określone w „Regulaminie mieszkańców”.

Ognisko powitalne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na „ognisko powitalne”.
Czwartek 9 września, godz. 19.30

Ognisko powitalne

W najbliższym tygodniku, jeśli pogoda dopisze, zapraszamy wszystkich mieszkańców na „ognisko powitalne”.
Informacja o terminie i godzinie zostanie podana w w najbliższych dniach

Wytyczne sanitarne

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 
Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

  • organizacji zajęć, 
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

 

Opłaty za pobyt

Informujemy, że od 1 września wrastają opłaty za wyżywienie. Dotychczasowa stawka żywieniowa w wysokości 17 zł obowiązywała od 3 trzech lat i musiała być zmieniona do kwoty 20 zł, z uwagi na wzrost cen artykułów żywnościowych.

Pożegnanie maturzystów

W ubiegłym tygodniu, w skromnym gronie pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był tradycyjny tort i upominki

Przewiń do góry
Font size
Colors