bsa opole

Wzory dokumentów do pobrania

Wniosek o przyjęcie do bursy

Wniosek o przyjęcie składa kandydat po raz pierwszy obiegający się o przyjęcie do bursy

Deklaracja

Deklarację składa mieszkaniec zamierzający kontynuować pobyt w bursie w następnym roku szkolnym

Potwierdzenie

Potwierdzenie zamiaru zamieszkania wraz z informacją o stanie zdrowia

Wniosek o skreślenie z listy mieszkańców

Wniosek składa Rodzic/Opiekun prawny lub pełnoletni mieszkaniec rezygnujący z pobytu w bursie

Wniosek o zwolnienie z opłat

Wniosek składa z tytułu wprowadzenia nauki zdalnej i jej odbywania w domu rodziców/opiekunów

Wniosek o zwolnienie z opłat z powodu kwarantanny

Wniosek składa się z powodu skierowania na kwarantannę przez Sanepid

Przewiń na górę