Informujemy, że 5 sierpnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane wytyczne dla szkół i placówek w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach pandemii.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników placówki.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Na podstawie wytycznych zostaną opracowane procedury funkcjonowania bursy w czasie epidemii. Procedury oraz zasady postępowania w razie zagrożenia, uwzględniające zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa zostaną opublikowane na stronie bursy w II połowie sierpnia

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Przewiń na górę