Informacje w sprawie rekrutacji do bursy

Informuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy, że zostało opublikowane

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. MKiDN z dnia 25 maja 2018 r. poz. 33)

Komentarz: Powyższe zarządzenie nie wprowadza istotnych zmian w zasadach rekrutacji do bursy, ale konieczna była modyfikacja wniosku o przyjęcie do bursy. Prosimy zatem kandydatów o korzystanie z nowego druku, dostępnego w menu „Rekrutacja” .

Przewiń na górę