Komunikat dla abiturientów

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  informuję, że wkrótce zostanie podany  tryb i terminy rozliczenia pobytu w bursie i odbioru rzeczy osobistych przez tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Rozliczenia i odbiory będą odbywały się według indywidualnego dla każdej grupy harmonogramu (dzień, godzina).

Rozliczenie pobytu i odbiór rzeczy osobistych będzie możliwy wyłącznie w obecności wychowawcy – opiekuna grupy. W tym dniu należy dokonać także zwrotu karty stołówkowej.  Mieszkaniec musi posiadać środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) .

Przewiń na górę