KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW

Kandydaci zakwalifikowani w terminie do 10 sierpnia br. powinni dostarczyć:

  1. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły artystycznej – nie dotyczy kandydatów uczęszczających do szkoły artystycznej, jeśli potwierdzili lub załączyli do wniosku takie zaświadczenie
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych kryteriów takich jak:
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  4. Oświadczenie o wychowaniu w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej) – jeśli dotyczy
  5. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka – jeśli dotyczy
  6. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o dochodach na osobę w rodzinie – jeśli kandydat chce skorzystać z tego kryterium
  7. Oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego z tytułu niepełnosprawności kandydata, rodziców itd.

Wzory oświadczeń są dostępne w zakładce „Rekrutacja”. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres rekrutacja@bsa.opole.pl

 

Przypominamy, że przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających kryteria przyjęcia, komisja rekrutacyjna nie bierze ich pod uwagę.

Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych (12 sierpnia), w terminie do 20 sierpnia należy potwierdzić zamiar zamieszkania wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia (druki do pobrania w zakładce „Rekrutacja”) oraz dokonać wpłaty kaucji na wskazany nr konta bankowego bursy (numer konta zostanie podany w terminie późniejszym)

Przewiń na górę