Komunikat dla maturzystów

Na podstawie informacji zebranych od wychowawców, którzy kontaktowali się z maturzystami w celu rozliczenia pobytu i odbioru rzeczy osobistych, informuję iż wymienione czynności będą możliwe do realizacji według ustalonego indywidualnie dla każdego maturzysty terminu.

W związku z powyższym ustala się następujące zasady i warunki odbioru rzeczy osobistych i rozliczenia pobytu:

  1. Maturzysta ustala telefonicznie z wychowawcą – opiekunem grupy datę i godzinę odbioru rzeczy osobistych.
  2. Odbiór będzie możliwy tylko w dni robocze, w ograniczonym wymiarze czasowym, tj. w godz. 10.00 -16.00.
  3. Maturzysta będzie mógł wejść do bursy, jeśli będzie wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka).

Jednocześnie informuję, że wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,  nie ustala się dla tegorocznych maturzystów obowiązkowego terminu rozliczenia pobytu w bursie.

 

Jerzy Siwiec

Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych

Przewiń na górę