Komunikat w sprawie możliwości odbioru rzeczy osobistych

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 , informuję iż na chwilę obecną mieszkańcy nie mogą pojawiać się w bursie w sposób niekontrolowany w celu odbioru rzeczy osobistych.

Odbiór rzeczy osobistych przez zainteresowane osoby będzie możliwy od 4 maja br. według ustalonego wcześniej indywidualnego harmonogramu, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.


Ustala się następujące zasady i warunki odbioru rzeczy osobistych:

  1. Mieszkaniec lub rodzic ustala z wychowawcą – opiekunem grupy datę i godzinę odbioru rzeczy osobistych (numery telefonów do opiekunów grup były przesłane wszystkim rodzicom)
  2. Odbiór będzie możliwy tylko w dni robocze w ograniczonym wymiarze czasowym, tj. w godz. 10.00 -16.00.
  3. Mieszkaniec będzie mógł wejść do bursy, jeśli będzie wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka).
Przewiń na górę