Komunikat w sprawie opłat

Informacja w sprawie opłat za zakwaterowanie

Informuję, że mieszkaniec bursy może ubiegać się o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie, jeżeli  z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce (kwarantanna/izolacja/nadzór epidemiologiczny)

Zwolnienia będą udzielane na pisemny wniosek rodziców / opiekunów prawnych.

Wniosek w sprawie zwolnienia można przesłać mailem na adres: bsa@bsa.opole.pl lub listem, wg wzoru zamieszczonego w zakładce „do pobrania”

Zasady ustalania kwoty zwolnienia w przypadku nieprzebywania wychowanka w bursie przez okres niepełnego miesiąca:

Kwotę zwolnienia ustala się dzieląc miesięczną kwotę za zakwaterowanie tj. 120 zł przez 30 x ilość dni nieprzebywania w  bursie (czyli 120/30 = 4 zł x ilość dni, co w przypadku nieobecności np. przez 20 dni daje kwotę zwolnienia w wysokości 80 zł )

Opłaty w związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół artystycznych

Zwroty za zakwaterowanie za miesiąc październik będą odliczane od 26 października,  tj. od daty obowiązywania rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia działalności szkół związku z Covid-19.

Wszystkie opłaty, w tym zwroty za wyżywienie zostaną rozliczone w pierwszym miesiącu po powrocie mieszkańca do bursy.

Przewiń na górę