Komunikat w sprawie pobytu w bursie

W związku z zapytaniami mieszkańców informuję, że istnieje możliwość krótkotrwałego pobytu w bursie, np. w celu odbycia zajęć praktycznych w szkole lub konsultacji. Pobyt może być nawet 1 dobowy, tzn. mieszkaniec kwateruje się po południu w przeddzień zajęć i następnego dniach opuszcza bursę po zajęciach. Zasady i terminy odbywania zajęć i konsultacji ustalają dyrekcje i nauczyciele szkół.

Zgłoszenia pobytu proszę kierować bezpośrednio do dyrektora bursy na adres mailowy: bsa@bsa.opole.pl

Przewiń na górę