Komunikat w sprawie regulaminu obowiązującego w czasie pandemii

Informuję mieszkańców, że po mimo złagodzenie obostrzeń nie ogłoszono zakończenia pandemii.

W związku z powyższym w bursie nadal obowiązują poniższe przepisy:

 1. W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W okresie pandemii obowiązuje zakaz przyjmowania w pokojach mieszkalnych osób z zewnątrz, oprócz rodziców i krewnych wychowanka.
 3. W przypadku złego samopoczucia (podwyższona temperatury ciała, kaszel, trudności z oddychaniem) wychowanek powinien niezwłocznie poinformować wychowawcę pełniącego dyżur.
 4. Mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad zapobiegawczych, poprzez:
 • dezynfekowanie rąk przed każdym wejściem do bursy.
 • dezynfekowanie rąk przed wejściem do stołówki.
 • utrzymywanie czystości i higieny w pokojach mieszkalnych (łazienkach) oraz w innych użytkowanych pomieszczeniach.
 • systematyczne wietrzenie pokoju mieszkalnego.
 • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • używanie własnej pościeli, ręczników, kosmetyków oraz książek i przyborów szkolnych.
 1. Rodzice nie powinni posyłać dziecka do bursy, jeżeli ma objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.
 2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z bursy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, duszności, kaszel).

 

Ponadto informuję, że Minister zdrowia w trakcie ogłaszania zmian w zakresie obostrzeń związanych z pandemią podkreślił, że maseczki powinny być używane w sytuacjach, które sami identyfikujemy jako związane ze zwiększonym ryzykiem zakażenia – chodzi np. o przebywanie w dużych skupiskach ludzi.

 

Przewiń na górę