Komunikat w sprawie rekrutacji

Deklarację kontynuowania pobytu można składać od 1 czerwca do 14 czerwca br.

Wniosek o przyjęcie do bursy będzie można składać  od 15 czerwca do 10 lipca br.

Uwaga! Na tym etapie rekrutacji nie są wymagane żadne załączniki potwierdzające spełnianie warunków kontynuowania pobytu lub kryteriów przyjęcia do bursy. W późniejszym terminie, gdy zostanie wznowiona pełna działalność bursy, należy dostarczyć wymagane załączniki oraz podpisać formularz.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, deklaracje i wnioski mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rekrutacja@bsa.opole.pl

Pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w terminie późniejszym (po ogłoszeniu harmonogramów postępowania rekrutacyjnego w szkołach artystycznych)

 

Przewiń na górę