Komunikat w sprawie terminów i zasad kwaterowania wychowanków

W związku z sytuacją epidemiologiczną ustalamy następując zasady kwaterowania:

 1. Przyjęcia rozpoczną się 31.08.2020 r. (poniedziałek):
 • od godz. 15.00 do 17.00 zapraszamy wychowanków po raz pierwszy przyjętych do bursy,
 • od godz. 17.00 do 20.00 zapraszamy wychowanków kontynuujących pobyt w bursie.
 1. Wejście wychowanka z rodzicem/ opiekunem prawnym do bursy będzie odbywało się pojedynczo. Pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie na zewnątrz lub w holu (w razie niepogody), z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.
 2. Pracownik recepcji będzie informował o możliwości wejścia kolejnych osób do wydzielonych w stołówce stanowisk wychowawców.
 3. Przed wejściem do stołówki prosimy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji (dostępnym przy wejściu) i założyć osłonę twarzy.
 4. W czasie spotkania z wychowawcą wychowanek/rodzic zostanie zapoznany z zasadami i warunkami pobytu w bursie w czasie pandemii.
 5. Wychowanek po przydziale pokoju udaje się Intendenta w celu zaplanowania żywienia i pobrania elektronicznej karty dostępu (służącej do pobierania posiłków i wejścia do bursy). Uwaga! W dniu kwaterowania nie będzie wyżywienia, ponieważ stołówka rozpocznie działalność od 1 września 2020 r.
 6. Po załatwieniu spraw formalnych wychowanek może pobrać klucz od pokoju i wejść na teren mieszkalny. Uwaga! Wstęp na teren mieszkalny mają tylko i wyłącznie wychowankowie.
 7. Prosimy wychowanków o niezabieranie do bursy nadmiernej ilości rzeczy osobistych!
 8. Nowoprzyjętym wychowankom przypominamy o konieczności zabrania pościeli (prześcieradło, poszewka i poszwa na kołdrę).
 9. Kontynuacja przyjęć wychowanków we wtorek od godz. 9.00. Należy zgłosić się do recepcji bursy. Zostanie poinformowany wychowawca pełniący dyżur, który wraz z wychowankiem załatwi sprawy formalne związane z zakwaterowaniem.
 10. W przypadku istotnych zmian dotyczących zasad zakwaterowania zostanie wydalany odrębny komunikat.

                                                                    

Prosimy przed przyjazdem do bursy o zapoznanie się z wytycznymi MZ, GIS i MEN dotyczącymi organizacji opieki w bursach/internatach w czasie pandemii oraz stosowanie się do procedur i zaleceń jakie na ich podstawie wprowadzamy w bursie, aby zminimalizować możliwość zarażenia się koronawirusem (szczegółowe informacje zostaną opublikowane w tym tygodniu)

 

Dyrektor

Bursy Szkół Artystycznych w Opolu

Przewiń na górę