Komunikat w sprawie terminu składania wniosków

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca zostanie podany w terminie późniejszym. Przyjmuje się wstępnie, że wnioski o przyjęcie do bursy będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym prosimy o nieprzesyłanie wniosków przed 15 czerwca br.

Jednocześnie informuję, że ustalony harmonogram postępowania rekrutacyjnego będzie dostosowany do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Przewiń na górę