Komunikat w sprawie zgłaszania nieobecności

W związku z brakiem systematyczności zgłaszania zapotrzebowania na posiłki zmieniamy ogłoszone w ubiegłym tygodniu zasady powiadamiania o korzystaniu z wyżywienia w bursie.

Przypadek I. Mieszkaniec bursy przebywa w domu

Prosimy Rodziców/Opiekunów o zgłaszanie nieobecności na posiłkach bezpośrednio na adres mailowy intendenta.

Zgłoszenia należy przesyłać do godz. 10.00, co najmniej na jeden dzień przed planowaną nieobecnością na posiłkach, na adres: a.krogulec@bsa.opole.pl

Ponadto prosimy wszystkie osoby aktualnie przebywające poza bursą o przesyłanie informacji potwierdzających kontynuowanie nieobecności, jeśli powrót do bursy nie nastąpi od najbliższej niedzieli lub poniedziałku.

Brak zgłoszenia nieobecności oznacza, że mieszkaniec bursy będzie korzystał z wyżywienia i zostanie obciążony jego kosztami

Przykład zgłoszenia:

„Zgłaszam nieobecność w bursie Marii Kowalskiej od 26 października, tj. od śniadania w poniedziałek do odwołania. Imię i nazwisko zgłaszającego: Jan Kowalski”

lub

„Informuję,  że moja córka Maria Kowalska będzie nadal przebywała w domu, do odwołania

Imię i nazwisko zgłaszającego: Jan Kowalski”

 

Uwaga! W przypadku braku dostępu do sieci internetowej nieobecność można zgłosić telefonicznie: 77/ 454 10 94

 

Przypadek II. Mieszkaniec przebywa w bursie

Zasady zgłaszania odpisów posiłków w trakcie pobytu w bursie nie zmieniają się. W przypadku uzasadnionego wyjazdu z bursy ( np. choroby) należy wypełnić druk i przedłożyć do potwierdzenia przez wychowawcę.

 

Przewiń na górę