Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komunikat w sprawie rekrutacji do bursy na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibie bursy (nie powiadamiamy pisemnie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego). Na tablicy ogłoszeń dostępna jest także lista mieszkańców zachowujących prawo do kontynuowania pobytu w bursie na kolejny rok szkolny ( na podstawie deklaracji złożonych w wymaganym terminie).

Jednocześnie przypominamy, że zakwalifikowanie kandydata nie oznacza automatycznego przyjęcia do bursy. Aby kandydat został przyjęty muszą być spełnione do 9 sierpnia 2019 r. następujące warunki:

  • potwierdzenie przyjęcia lub uczęszczania do szkoły artystycznej
  • pisemne potwierdzenie zamiaru zamieszkania w bursie

Uwaga. Potwierdzenia faktu przyjęcia lub uczęszczania do szkoły artystycznej dokona Komisja Rekrutacja.

Powyższe oznacza, że kandydat nie musi dostarczyć do bursy odrębnego zaświadczenia szkoły. Natomiast brak pisemnego potwierdzenia o zamiarze zamieszkania w bursie  oznacza rezygnacje kandydata z ubiegania się o przyjęcie do bursy (dotrzymanie terminu potwierdzenia zamiaru zamieszkania dotyczy nie tylko kandydatów obiegających się o przyjęcie po raz pierwszy, ale także mieszkańców zachowujących możliwość kontynuowania pobytu w bursie).

Przewiń na górę