Od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemicznego

Definicję stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego reguluje bezpośrednio Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Zgodnie z nią odróżnić należy samą epidemię od stanu zagrożenia epidemicznego. W czym tkwi różnica?

Poprzez stan epidemii rozumieć należy sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Z kolei stan zagrożenia epidemiologicznego to sytuacja prawna wprowadzona w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań profilaktycznych.

Oznacza to, że stan zagrożenia epidemicznego jest niejako działaniem wstępnym mającym na celu niedopuszczenie do rozwoju stanu epidemii w kraju.

Co zmienia stan zagrożenia epidemicznego?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce niewiele zmieni, większość bowiem działań nadzwyczajnych związanych z COVID-19, w świetle aktualnych przepisów, obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i właśnie stanu zagrożenia. Faktyczna zmiana stanu prawnego w Polsce będzie mieć miejsce dopiero w przypadku całkowitego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, aktualnie nie ma jednak podjętych żadnych decyzji dotyczących tej kwestii.

Warto również pamiętać, że stan zagrożenia epidemicznego nie jest przeciwskazaniem do powrotu do wcześniej obowiązujących obostrzeń.

Przewiń na górę