Rejestracja adresu MAC

Aby korzystać z dostępnej w bursie sieci internetowej należy zarejestrować swój numer MAC karty sieciowej.

W celu rejestracji należy przesłać informację na adres: bsa@bsa.opole.pl

podając w temacie wiadomości:   Rejestracja MAC

w treści:

nazwisko imię: ………………………………………..

nazwa urządzenia: ……………………………

np. Jan Kowalski: Galaxy M21; adres MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx (litery/cyfry i dwukropek jako separator)

Przewiń na górę