SPROSTOWANIE KOMUNIKATU z dn. 23 października 2020 r.

 

Informuje, że dziś w nocy zostało opublikowane:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ponadto na stronie Centrum Edukacji Artystycznych w Warszawie pojawił się komunikat, z którego wynika, że we wszystkich typach szkół artystycznych zostaną wdrożone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Przepisy w/w rozporządzenia umożliwiają realizację zajęć nauki zdalnej na terenie szkoły ( np. z wykorzystaniem komputerów szkoły) dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym informuję, że dopuszcza się możliwość pobytu w bursie, w szczególności dla tych uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu (np. z powodu braku sprzętu komputerowego, ograniczonego dostępu do sieci internetowej itp.).

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie pobytu i przesłanie deklaracji wg załączonego wzoru (zamieszczonego w zakładce ” do pobrania) na adres mailowy dyrektora bursy: bsa@bsa.opole.pl

Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego ograniczenia działalności bursy może nie funkcjonować stołówka, a mieszkańcy będą zobowiązani do przestrzegania szeregu obostrzeń,  w tym zakazu przebywania pozą bursą w celach innych niż nauka zdalna w szkole.

Przewiń na górę