Termomodernizacja bursy

Termin zakończenia termomodernizacji bursy coraz bliższy.

Realizacja rzeczowa projektu  polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych,  budowie systemów oświetlenia, wymianie kabli i przewodów elektrycznych,  zainstalowanie fotowoltaiki, pompy ciepła, itd.

Efektem termomodernizacji bursy będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla wychowanków i pracowników, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynku.

Przewiń na górę