Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania bursy

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania bursy informuję:

Czy w okresie realizacji pracy zdalnej można przebywać w bursie?

Nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu pobytu wychowanków w bursie w okresie realizacji pracy zdalnej. Miasto Opole jest w tzw. strefie żółtej i szkoły mogą funkcjonować w ograniczonym zakresie.

Dlaczego należy zgłaszać zapotrzebowanie wyżywienie?

Jest to bardzo ważny obowiązek dla mieszkańca, którego spełnianie będzie miało istotny wpływ na planowanie i koszty wyżywienia w bursie.

Dlaczego prosimy o rzetelne zaplanowanie pobytu w bursie?

Każdy mieszkaniec powinien zapoznać się z planem swoich zajęć w szkole (patrz: e-dziennik) i dostosować do nich terminy swojego pobytu w bursie, w tym dni korzystania z wyżywienia.

Mamy świadomość, że mogą pojawić się problemy w planowaniu pobytu, zwłaszcza wśród osób uczęszczających zarówno do szkoły muzycznej jak i do innej szkoły (np. ogólnokształcącej).

Problemy mogą wynikać z faktu, iż zajęcia z gry na instrumencie w szkole muzycznej będą odbywały się w trybie stacjonarnym, a zajęcia w szkole ogólnokształcącej w trybie mieszanym (np. tydzień nauki stacjonarnej, tydzień nauki zdalnej).

 

Proszę Mieszkańców i Rodziców/Opiekunów Prawnych o bieżące zapoznawanie się z informacjami  dotyczącymi funkcjonowania bursy oraz komunikatów szkól na ich stronach internetowych.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: bsa@bsa.opole.pl

 

Dyrektor BSA Opole

Przewiń na górę