Zgłaszanie nieobecności

Przypominamy mieszkańcom o terminowym zgłaszaniu nieobecności w bursie, w tym na posiłkach. Przy zgłaszaniu nieobecności na posiłkach należy korzystać z obowiązującego druku (druk dostępny w portierni). Zgłoszenie musi potwierdzić wychowawca. Brak terminowego zgłoszenia skutkuje brakiem możliwości dokonania odpisu za niewykorzystane posiłki. Szczegółowe zasady zgłaszania nieobecności są określone w „Regulaminie mieszkańców”.

Przewiń na górę