Zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w bursie

Informacja w sprawie opłat za zakwaterowanie za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania bursy

 

Informuję, że dyrektor bursy został upoważniony przez organ prowadzący do udzielania zwolnień z opłat za zakwaterowanie w bursie, wyłącznie na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania bursy, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zwolnienia będą udzielane na pisemny wniosek rodziców, opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów. Wniosek w sprawie zwolnienia można przesłać mailem ( podpisany i zeskanowany w postaci pliku pdf.) na adres: sekretariat@bsa.opole.pl lub listem, wg załączonego wzoru.

 

Zasady ustalania kwoty zwolnienia w przypadku nieprzebywania wychowanka w bursie przez okres niepełnego miesiąca:

 

Kwotę zwolnienia ustala się dzieląc miesięczną kwotę za zakwaterowanie tj. 120 zł przez 30 x ilość dni nieprzebywania w  bursie (czyli 120/30 = 4 zł x ilość dni, co w przypadku nieobecności np. przez 15 dni daje kwotę zwolnienia w wysokości 60 zł )

 

Przyjmuje się, że za marzec będą odliczane opłaty za zakwaterowanie w wysokości 60 zł,  z uwagi na ustawowy termin wprowadzenia ograniczenia działalności  bursy, tj. od  16 marca 2020 r.

 

Powyższa kwota odliczenia za marzec zostanie rozliczona w fakturze za kwiecień, jeśli zostanie w tym miesiącu wznowiona działalność bursy.

 

Dyrektor BSA Opole

Jerzy Siwiec

 

Wzór wniosku

Wniosek o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie

 

Przewiń na górę